Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
1. Bevezetés

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket továbbá tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Dark Tactical Kft. (Székhely: 1116 Budapest, Törökverő út 5/C. 7 em. 705 a, Levelezési cím: Budapest 1507 Pf. 63., Üzlethelyiség címe: 1074 Budapest Huszár utca 10., Képviselő neve: Horváth Ákos, Cégjegyzékszám: 01-09-955896, Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Cégbíróság, Adószám: 23162554-2-43, Közösségi adószám: HU23162554, Számlavezető pénzintézet: K&H Bank, Számlaszám: 10400872-50526683-56851000, IBAN számlaszám: HU35 10400872-50526683-56851000, E-mail cím: info@darktactical.com, Telefonszám: +36709405446 ) mint Szolgáltató vagy Eladó által üzemeltetett www.tacticalstore.hu elérhető szolgáltatásainak igénybe vevője (a továbbiakban:  Vásárló vagy Fogyasztó vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A tacticalstore.hu üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amely esetben az Általános Szerződési Feltételek Szolgáltató által módosított változata megjelenik az oldalon.

2. A honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltató katonai, outdoor és rendvédelmi termékek értékesítését végezi, melyek vásárlása illetve birtoklása nem engedélyhez kötött. A webáruház kínálata megfelel az üzlet raktárkészletének, amennyiben a leírásban ettől eltérő megjegyzés nem szerepel. A termékek egyike sem esik a kettős felhasználású termékcsoport kategóriába.

A tacticalstore.hu domain név alatt elérhető Internetes webáruházat, a Dark Tactical Kft., mint Szolgáltató üzemelteti és tartja fenn. A Szolgáltató és a Vásárló között a weboldalon megjelenített termékek és szolgáltatások értékesítése az ÁSZF-ben foglaltak szerint, a Szolgáltató és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar, a szerződéskötésre a magyar jogszabályok alkalmazandók. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, mivel írásos iktatásuk nem történik a Szolgáltató által.

Jelen szerződési feltételek csak a webáruház nyújtotta szolgáltatásokra és az azon keresztül értékesített termékekre, illetve a webáruházban elérhetővé tett információkra terjednek ki, személyesen (üzletben) nyújtott szolgáltatásokra és értékesített termékekre nem.

A webáruház üzemeltetésére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségének a Szolgáltató (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a alapján) a webáruházban a ’Információk’ címszó alatt tesz eleget.

A weboldal tartalmi része (képek, szövegek, hang- és videóanyagok, grafikai elemek a Dark Tactical márka és a hozzá kapcsolódó logók) a Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, azokat a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, részben vagy teljes egészében, bármilyen formában felhasználni tilos! A Szolgáltató fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

A Szolgáltató előzetes engedélyt ad a weboldalon található képek és információ személyes vagy oktatási célú felhasználására azzal a kitétellel, hogy a képi és egyéb tartalom azokon nem módosítható és a copyright-ra való eredeti utalást minden másolaton fel kell tünteti

3. Felhasználási feltételek

A Felhasználó a weboldalt kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használhatja, továbbá elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékhasználat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, továbbá a szabálysértéssel, bűncselekménnyel okozott, életet, testi épséget, egészséget károsító magatartásért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért ekképpen rögzíti,  hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni azonban ezekért felelősséget nem vállal.

Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó a megrendelés teljesítése céljából felhasználja, illetve felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségeken. A Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott elérhetőségek működőképesek legyenek. A felhasználó kötelessége, hogy minden esetben ellenőrizze e-mail címét, illetve a spam mappát e-mail szolgáltatójánál, mert a rendelések során alkalmazott elsődleges kommunikációs csatorna az e-mail.

A megrendelés véglegesítésével a Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, így a webáruházban leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, melytől csak az ÁSZF ide vonatkozó részében foglaltaknak megfelelően állhat el a Vásárló. A megrendelés ellenértékének megfizetése érdekében és a megfizetés érvényesítésével kapcsolatosan felmerült költségekre vonatkozóan a Szolgáltató közjegyző általi fizetési meghagyás kibocsátását kérheti a Vásárló ellen.

4. A honlapon történő vásárlás

Általános információ

A www.tacticalstore.hu webáruházban található termékek képezik a Szolgáltató és a Felhasználók közötti szerződés tárgyát. A webáruházban található termékek egyedi jellemzői a termék oldalon találhatók. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, így a termék képeken szereplő színe nem mindig egyezik meg a valósággal. A termék mellett található vételár forintban értendő és mindig a kiválasztott áru bruttó ára, a termék ára a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelő általános forgalmi adót tartalmazzák.  

A weboldal termékmegismerési és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A weboldalon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a „készlet erejéig” megjelölés. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek.

A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A Szolgáltató által a weboldalon „Kizárólag Professzionális Felhasználásra” jelzéssel megjelölt termékek esetén a Szolgáltató kizárja a nem professzionális – azaz megfelelő szakképzettséggel és hivatásos gyakorlattal nem rendelkező - Felhasználó általi és/vagy nem szakszerű felhasználásból, alkalmazásból, átalakításból eredő bárminemű vagyoni és nem vagyoni kárért, sérülésért való felelősséget.

Megrendelés

A választott termék a „Kosár” gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a zöld nyilakkal jelölt „Módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „X” „Töröl” gombot. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (bal oldalra mutató nyíl) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a Felhasználó már a módosítást el tudja végezni. A „Kosár ürítése” gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A termék Kosárba helyezése nem jelenti a megrendelés véglegesítését. A Felhasználó a „Megrendelés” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

A „Regisztráció” esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik személy visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén, a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelés elküldése” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles a Felhasználó jelezni a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a „Vásárló Belépés” ablak, vagy a „Belépés” menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy „Adatok módosítása” menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

Megrendeléssel kapcsolatos fizetési kötelezettség

A rendelés véglegesítése során a Vásárlónak el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket amellyel tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséget von maga után, így a webáruházban leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár, melytől csak az ÁSZF ide vonatkozó részében foglaltaknak megfelelő esetekben állhat el a Vásárló. A megrendelés véglegesítésével a Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti. A megrendelés ellenértékének megfizetése érdekében és a megfizetés érvényesítésével kapcsolatosan felmerült költségekre vonatkozóan a Szolgáltató közjegyző általi fizetési meghagyás kibocsátását kérheti a Vásárló ellen.

A Vásárló megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatóak az eddigi megrendelések, amire rákattintva a megrendelés részletes adatai megtalálhatóak, kinyomtathatóak. Ugyanitt a Felhasználó bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09-12 óráig történik, ezen idősávon túl a megrendelések a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló által tett ajánlatot a Szolgáltató elfogadja. Ennek időpontja a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolás. Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés akkor tekintendő a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A szerződés létrejötte

A Szolgáltató és Vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a vásárlásról. Az elektronikus számlát a termék kiszállításakor, de legkésőbb a termék kiszállítását követő 15 (tizenöt) napon belül küldi meg a Felhasználó részére, amelyet a fogyasztó rögzíthet, kinyomtathat. A számla pecsét és aláírás nélkül is hiteles. Amennyiben a Vásárló egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, azt megrendeléskor a Megjegyzés rovatban köteles feltüntetni.

A Vásárló igényelheti postai úton is a nyomtatott számlát az Ügyfélszolgálaton keresztül.

Fizetés

A., Bankkártyás fizetés

Fizetés a K&H rendszerén keresztül

Ezen fizetési mód esetén a K&H Bank rendszerébe irányítja át a weblap a Vásárlót. A bankkártya adatokat minden esetben a bank oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. Elfogadott bankkártyák: MasterCard termékek (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), VISA termékek (VISA, VISA Electron, Visa V Pay), JCB.

Fizetés BARION™ rendszerén keresztül

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, bankkártyával vagy előre feltöltött egyenleggel. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elegendő megadni a bankkártya számot, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ezen túl a fizetéshez használható az előre feltölt Barion egyenleg, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel lehet feltölteni. Ebben az esetben e-mailcím és jelszó megadásával lehet fizetni. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. A Barion egyenlegkezelés ingyenes, az egyenleg feltöltésének és visszaváltásának minimális díjai vannak, de a banki átutalással történő feltöltés ingyenes. A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló szolgáltató.

B., Utánvétel

Ezen fizetési mód esetén csomagot utánvétellel küldi a Szolgáltató, a megadott szállítási címen feltüntettet helyre. Ebben az esetben a csomag értékét és a szállítás - együttesen utánvét - összegét a kézhezvételkor, a GLS General Logistics System - Hungary csomagküldő szolgálat munkatársainak kell készpénzben kifizetnie a Vásárlónak. Amennyiben a Vásárló csomagját kézbesítéskor nem veszi át és azt visszaküldik a Szolgáltató számára, úgy a Vásárló tiltólistára kerül és onnantól kezdve kizárólag bankkártyás fizetés megjelölése esetén veszi fel rendelését a Szolgáltató.

Az utánvét kezelési díja: a honlapon, "fizetés" menüpontban meghirdetett aktuális díjszabás szerint.

C., Készpénzzel a helyszínen

Készpénzes fizetésre és helyszíni átvételre van lehetőség munkanapokon 10-18 óra között a 1074 Budapest, Huszár u. 10. sz. alatt, a Szolgáltató üzlethelyiségében, a „Megrendelés előkészítve, átvehető” e-mail elküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül. Az átvétel elmaradása esetén a megrendelést a Szolgáltató törli.

D., PayPal fizetés

Ezen fizetési mód esetén a PayPal rendszerében bankkártyával vagy már meglévő PayPal felhasználói fiókkal egyenlíthető ki a számla ellenértéke. A bankkártya adatokat minden esetben a PayPal oldala kezeli, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz. Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombornyomott kártyák. A kezelési költség az aktuális hirdetmény szerint változhat.

Átvételi lehetőségek, Szállítás

A., Személyes átvétel

Készpénzes fizetésre és helyszíni átvételre van lehetőség munkanapokon 10-18 óra között a 1074 Budapest, Huszár u. 10. sz. alatti üzlethelyiségben, a „Megrendelés előkészítve, átvehető” e-mail elküldésétől számított 3 (három) munkanapon belül. Az átvétel elmaradása esetén a megrendelést a Szolgáltató törli.

Személyes átvételű megrendelések esetén, a kiszállítás hiányában Áfás számla kiállítására automatikusan nem kerül sor, a Szolgáltató nyugtát állít ki. Amennyiben megrendeléséről a pénztári nyugta helyett Áfás számlát igényel a Felhasználó, úgy ezen igényét köteles előre jelezni a Szolgáltatónak.

B., GLS futárszolgálat

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Weboldal erre szolgáló felületein.

A Szolgáltató szerződött partnere a GLS General Logistics System - Hungary csomagküldő szolgálat. A futárszolgálatnak már átadott megrendeléseket a GLS országos hálózatán a következő munkanapon kézbesítik. A kézbesítés munkaidőben történik 8:00-17:00 óra között. A futárszolgálat kiszállítás előtt nem telefonál, sikertelen kézbesítés esetén azonban értesítést hagynak és az értesítésben szereplő telefonszámon kell egyeztetni velük következő kiszállítási időpontot.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával, a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a GLS Hungary utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem tud elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a GLS Hungary díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató és a GLS Hungary felelősséget nem vállal.

Szállítási költség: a honlapon, "szállítás" menüpontban meghirdetett aktuális díjszabás szerint.

Szállítási idő

A munkanapokon 12:00-ig leadott rendeléseket raktárkészlet függvényében a Szolgáltató aznap postázza, a csomag pedig 90%-os valószínűséggel másnapra megérkezik a szállítási címre.

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Vásárló rendelkezésére bocsátani, kiszállítani a visszaigazolt terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vásárló jogosult a szerződéstől elállni. A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Egyéb szállítási információk

A szállítási információk egyéb részletei elérhetőek a Vásárlási Feltételek  - Vásárlási tudnivalók menüpont Szállítással kapcsolatos kiegészítő információk bekezdésében.

A termék feletti tulajdonjog a termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló a termék vételárát hiánytalanul megfizette.

5. Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

 

Internetes vásárlások esetén a Fogyasztó a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül élhet  a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített, feltétel nélküli fogyasztói elállási jogával. Fogyasztónak minősül a fenti kormányrendelet alapján a kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az elállási jog kezdetét termék adásvétele esetén a vonatkozó jogszabály a következőképpen állapította meg:

 1. aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 5. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A fogyasztó elállási szándékának bejelentésére felhasználhatja a rendelés elküldését követően kapott visszaigazoló email-ben található „Elállási nyilatkozat” dokumentumot is. Ezen dokumentum hiányában megírt nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie a Fogyasztó elállási szándékának. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott – elállást korlátozó feltételek - rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Mindkét esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog az alábbi esetekben:

A., Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

B., Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

C., Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak, készítettek el, alakítottak át; továbbá a megrendelése alapján a Fogyasztó részére visszafordíthatatlanul átalakított, méretre vágott, kimért vagy összevegyített termék esetén.

D., Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

E., Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

F., Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

G., Olyan termék tekintetében, amely Weboldalon szereplő leírása tartalmazza a „vissza nem küldhető” megjelölést, tekintettel a termék jellegére.

6. Szavatosság

Termék hibája esetén a Vásárló választása szerint kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 (kettő) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 1 (egy) éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Vásárló közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Vásárló kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

 

Termékszavatosság

A Szolgáltató által a Vásárló részére értékesített dolog hibája esetén a Vásárló követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki vagy -ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges -  a terméket cserélje ki. Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel.

A termék akkor minősül termékszavatosság körébe tartozóan hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A hivatkozott kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 (egy) év, amelynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegy kerül kiállításra, és azt a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot számlát vagy nyugtát a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási igény érvényesítése során a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Fogyasztó kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll a Szolgáltató módjában a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Másodsorban lehetőség van árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség. Amennyiben a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított 3 (három) munkanapon belül érvényesíti csereigényét, úgy a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállási igény kizárása

 1. a) A rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy szakszerűtlen kezelés vagy üzembe helyezés, helytelen tárolás vagy kezelés, használati/kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, elemi kár, természeti csapás, rongálás vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén.
 2. b) Nem az Üzemeltető szervize által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.
 3. c) Amennyiben a termék a „Dark Tactical” azonosítóját nem tartalmazza, hiányos vagy nem a gyártó által módosított.

Habár a Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyebekben a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok megilletik.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igények, fogyasztói kifogások előterjesztése,  panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek:

Név: Dark Tactical Kft.

Levelezési cím: 1116 Budapest, Törökverő út 5/C. 7 em. 705 a.

Telefonszám: +36 70/ 940 5446

E-mail cím: info@darktactical.com

8. Jogérvényesítés

Panasz

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet 5 (öt) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel, a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak köteles átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát, továbbá a rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben lehetővé teszi a panasz visszakeresését .

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást, elküldést jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testületnél),

- Online vitarendezési platform

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Fogyasztóvédelmi hatóság:

 A Fogyasztó a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelentetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok – amelyeket korábban az NFH látott el – országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

A területileg illetékes Területi Főfelügyelőség elérhetőségei:

Területi Főfelügyelőség neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Területi Főfelügyelőség székhelyének postai címe: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Területi Főfelügyelőség telefonszáma: +361/450-2598

Területi Főfelügyelőség e-mail címe: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Békéltető Testület:

Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy a Fogyasztó jogosult fogyasztói panasszal élni, melyet a Vásárló lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása kérelemre indul. A Fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a megkísérelte a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat:

- a fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye; annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye, mellyel a fogyasztó vitában áll;

- ha a fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;

- a fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;

- a fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

- a fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

- tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. végül a kérelmen szerepelnie kell a fogyasztó aláírásának.

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a Fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Békéltető Testületek elérhetőségei: www.bekeltetes.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a Fogyasztó beregisztrálhat, így ezen keresztül lehetősége nyílik, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Az Online vitarendezési platform linkje: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Bírósági eljárás

Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, a keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

9. Egyéb

ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon forgalmazott termékek árait, a vonatkozó szolgáltatások árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

A webáruházban a termékek mellett található árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. 

Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

Titoktartás

A Vásárló által a Szolgáltatónak szolgáltatott bármely jellegű információt a Szolgáltató bizalmasan kezeli. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl a megrendelés és hozzászólások során a weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk, ötletek, technikák szabad használatát.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi szabályzat

A Szolgáltató által alkalmazott adatkezelés tevékenységre vonatkozóan az Adatkezelési Tájékoztató ad felvilágosítást.

Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A fizetős szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók tekintetében az adatkezelés jogalapja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja kizárólag a vásárlókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetekben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

A szállítással és egyéb adatfeldolgozással kapcsolatos cég adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Dark Tactical Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1116 Budapest, Törökverő út 5/C. 7 em. 705 a.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +3670/940-5446

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info [kukac] darktactical.com

A szállítással kapcsolatos cég adatai:

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary  Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +361/802-0265

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info [kukac] gls-hungary.com

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését. Az üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény;

Tájékoztatás a vásárló adatainak tárolási időtartamáról (Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.)

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a webáruházban a rendelés csak regisztráció után adható le. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció illetve vásárlás alkalmával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen ÁSZF-ben és a benne foglalt Adatkezelési Szabályzatban megjelölt személyes adatait, az abban megjelölt célból az Üzemeltető kezelje, illetve meghatározott esetben továbbítsa.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.

A Felhasználó a regisztráció alkalmával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési Szabályzatban foglalt valamennyi adatkezelési feltételt. A Felhasználó csak saját személyes adatait adhatja meg. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

Hírlevél igénylés

Az áruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhető hírlevél. Amennyiben a látogató még nem regisztrált vásárló, akkor az oldalsó Hírlevél boxban megadhatja e-mail címét, nevét, esetlegesen lakcímét. A feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető.

Vélemény írása

Az egyes termékekkel kapcsolatos vélemények írásához, illetve egyéb fórumbejegyzés elküldéséhez nem mindig szükséges a regisztráció, ez esetben a vásárlónak csak a nevét és az e-mail címét kell megadnia. A név, az e-mail cím és a termékekkel kapcsolatos vélemény nyilvánosságra kerül, így csak abban az esetben írjon véleményt, amennyiben ezt elfogadja.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési címe: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vásárlási tudnivalók
Általános információk a webáruházon keresztül történő vásárlásra vonatkozóan

Webáruházunk felépítése kényelmes és gyors tájékozódási lehetőséget biztosít a vásárlók számára, a menüpontok segítségével könnyedén navigálhat az áruházban.


Az áruházban található termékek között a "Termékek" menüpont segítségével böngészhet. Először az áruházban található kategóriákat láthatja. Ha olyan kategóriába lép, ahol termékek találhatók, akkor ott megtekintheti a termékek nevét, árát, képét. A kosár jelre kattintva a terméket a kosárba helyezheti. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lapozhat.

Az "Akciós termékek" kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a "készlet erejéig" megjelölés. A "Többet olcsóbban" menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosítunk. Az "Újdonságok" menüpontban találhatók a webáruház kínálatában újonnan megjelenő termékek.

Ha bővebb információt szeretne kapni egy termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Ekkor a "Termék részletek" oldalra jut el. Webáruházunkban megjelenített termék árak bruttó árak, az ÁFA összegét is tartalmazzák.

Az áruházban lehetősége van keresésre is. Egyszerű keresés esetén csak a kereső szót kell megadnia, és ha valamely termék megfelel ennek, akkor a rendszer megjeleníti. Összetett kereséshez kattintson a "Részletes keresés" menüpontra, majd itt a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a "Termékek" menüpont esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

Az "Információk" menüpont alatt találja az áruházat érintő minden fontosabb információt, mint pl. az áruház elérhetőségeit, a szállítási és fizetési lehetőségeket, az áruházi kedvezményeket, illetve e-mailt is írhat az áruház üzemeltetőjének. Ezek megtekintéséhez kérem KLIKKELJEN IDE.

A kosár tartalmát a "Kosár" gombra klikkelve is ellenőrizheti. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe írja be a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd nyomja meg a zöld nyilakkal jelölt „Módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor nyomja meg az „X” „Töröl” gombot. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére. Amennyiben Ön már a javítani kívánt adatlapon tovább lépett, de nem véglegesítette a megrendelést, úgy célszerű a böngésző vissza gombjára kattintani (bal oldalra mutató nyíl) a kívánt oldal megjelenéséig, ahol a Felhasználó már a módosítást el tudja végezni. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra.

Amennyiben Ön vásárolni szeretne a webáruházban, először meg kell adnia a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait, például kapcsolattartó adatai, szállítási és számlázási adatait.

A későbbi kényelme érdekében áruházunkban regisztrálhatja magát, így később e-mail címének és jelszavának megadása után azonnal folytathatja a vásárlást, nem kell újra megadnia adatait. Sikertelen belépés esetén egy felugró ablakban kap értesítést. Ha sikeres a belépés, akkor megjelenik a kilépés gomb, mely segítségével elhagyhatja az áruházat, illetve megjelenik egy "Adatok módosítása" menüpont is, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani.

Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja az új jelszó kérése funkciót. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor egy új ideiglenes jelszót küldünk Önnek e-mailben, kérjük ezzel lépjen be és biztonsági okokból azonnal változtassa is meg.

Ha a kosár oldalon a megrendelés gombra klikkel, akkor eljuthat a "Fizetési és Szállítási módok" oldalra, ahol ki kell választania az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot. Webáruházunkban részszállításra nincs lehetőség. Ha Önnek van pénze a virtuális számláján, vagy rendelkezik kupon vagy promóciós kóddal, akkor ezt felhasználhatja a megrendelés összegének csökkentésére. A folytatáshoz nyomja meg a "Tovább" gombot. Ekkor megjelenik az Ön megrendelésének összes adata, így ellenőrizheti ezeket. Ha mindent rendben talál, akkor a "Megrendel" gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését. Ha bankkártyás fizetési módot választott a megrendelése során, akkor a véglegesítés után a "Fizetés" gombra kattintva ki tudja egyenlíteni rendelése végösszegét. Ha mégsem kíván élni a bankkártyás fizetés lehetőségével, akkor kattintson a "Más fizetési mód" gombra.

Kérjük Önt, hogy az Általános Szerződési Feltételeket szíveskedjen átolvasni, mert megrendelése elküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket továbbá tudomásul veszi, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár.

A megrendelésének állapotát a megrendelés lezárásáig figyelemmel kísérheti a "Profil" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az áruházunkban leadott összes eddigi megrendelésének a számát és összegét. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható, amire rákattintva lehetősége van megtekinteni a megrendelés részletes adatait is. Itt akár ki is nyomtathatja megrendelését, feltöltheti kosarát a megrendelésben szereplő adatokkal, valamint bankkártyás fizetés esetén kifizetheti a számlát, illetve más fizetési módot is választhat. Ha rendelkezik az áruházban bármilyen kedvezménnyel, akkor azt is itt tudja megtekinteni a "Kedvezmények" fülre kattintva.

Szállítással kapcsolatos kiegésztő információk

A webáruházban minden munkanapon 12:00-ig leadott megrendelések feldolgozása a megrendelés napján megtörténik, azonban a 12:00 után beérkező rendelések csak a soron következő első munkanapon kerülnek feldolgozásra, illetve átadásra a GLS General Logistic Systems – Hungary számára.

 

Személyes átvételű megrendelés esetén kollégáink ellenőrzik üzletünk árukészletét, majd amennyiben minden megrendelt termék rendelkezésre áll, értesítő e-mail üzenetet küldenek a rendelés átvehetőségéről. A megrendelések üzletünkben (1074 Budapest, Huszár u. 10.) átvehetők hétköznap, nyitvatartási időnkben (H-P: 10-18h; CS: 10-19h). A személyes átvételű megrendelésekben szereplő termékeket az értesítő e-mail üzenet kiküldése után három munkanapig áll módunkban visszatartani, melynek lejártával az át nem vett megrendeléseket adminisztrációs okokból törölnünk kell rendszerünkből.

Az átvételi határidő lejártát megelőző munkanapon kollégáink telefonon hívják fel a figyelmet a megrendelés átvételére, amennyiben telefonos megkeresésük nem jár sikerrel, értesítő e-mail üzenetet küldenek megrendelőinknek, ezért kérjük, regisztrációjukban illetve megrendelésükben minden esetben ellenőrizzék elérhetőségi adataik helyességét!

 

A GLS Hungary által kiszállított megrendelések esetén kollégáink a fentieknek megfelelően az adott munkanapon 12:00-ig beérkezett és feldolgozásra kerülő rendeléseket előkészítik, majd átadják a GLS Hungary futárának, melyről ez után értesítő e-mail üzenetet küldenek a megrendelőnek. Az átadott megrendeléseket a GLS Hungary a feladást követő, vagy az az utáni munkanapon (maximum 48 órán belül) kézbesíti a megrendelésben megadott szállítási címre, reggel nyolc és délután öt óra között (08:00-tól 17:00-ig)

Amennyiben a kiszállítás időpontjában a futár nem talál átvevőt a megadott címen, a rendelésben megadott telefonszámon tesz kísérletet a következő kézbesítési időpont egyeztetésére, illetve értesítő üzenetet hagy a GLS Hungary elérhetőségével, melyen a címzett érdeklődhet a következő átvételi időpontról.

 

Kérjük megrendelőinket, hogy minden esetben ügyeljenek a helyes szállítási cím megadására, illetve a csomag átvételének biztosítására a rendelésben megadott kézbesítési címen.

 

Csomagpontos kiszállítás esetén a megrendelés során kiválasztott csomagpont megnevezését, illetve pontos címét szükséges megadni a megrendelés Megjegyzés rovatában. A csomag megérkezése után annak átvehetőségéről vásárlóink értesítést kapnak, melytől számítva a csomag öt munkanapon belül átvehető a megrendelésben megadott GLS Csomagponton.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hétvégén illetve ünnep és munkaszüneti napokon leadott megrendelések feldolgozása legkorábban az azokat követő első munkanapon kezdődik meg!

 

Értesítjük továbbá kedves vásárlóinkat, hogy cégünk saját gyártású termékei nem képezik állandó raktárkészletünk részét. Ezen termékek gyártására minden esetben a megrendelés leadásától számított két hetes (10 munkanapos) gyártási határidő vonatkozik, ezért amennyiben a megrendelés ilyen terméket tartalmaz, a megrendelés legkésőbb az ezen határidő lejártát követő napokban kerül kiszállításra, illetve válik átvehetővé üzletünkben. Kollégáink természetesen mindent megtesznek, hogy a megrendelt termékek gyártása a lehető leghamarabb befejeződjön és a megrendelés minél hamarabb eljusson a megrendelőhöz.

 

Szállítási költség:

 

 • Normál kiszállítás esetén, utánvételes fizetéssel: 1.590 Ft (20.000 Ft feletti vásárlás esetén 400 Ft)
 • Normál kiszállítás esetén, bankkártyás illetve Paypal fizetéssel: 1190 Ft (20.000 Ft feletti vásárlás esetén INGYENES)
 • GLS csomagpontra történő kiszállítás esetén, utánvételes fizetéssel: 1290 Ft (20.000 Ft feletti vásárlás esetén 400 Ft)
 • GLS csomagpontra történő kiszállítás esetén, bankkártyás illetve Paypal fizetéssel: 990 Ft (20.000 Ft feletti vásárlás esetén INGYENES)

 

Jelen szállítási költségek belföldi szállításra vonatkoznak, export rendelés esetén kérjük tekintse meg Információk menüpont alatt szereplő Szállítás adatlapunkat.

 

Kiszállítással kapcsolatos információk, csomagkövetés:

 

 • A szállítási költség magában foglalja a csomagfeladásról küldött e-mail, illetve sms értesítést, valamint a csomag érkezése előtti telefonos kapcsolatfelvételt.
 • A kiszállítással kapcsolatos megjegyzéseket lehetőségeinkhez mérten továbbítjuk a GLS Hungary futárszolgálatának, azonban azok teljesülésére garanciát nem tudunk vállalni!
 • Kiszállítással kapcsolatos információkról illetve csomagjának követési számáról bármikor érdeklődhet megadott elérhetőségeinken.
 • A kollégáinktól kapott követési számmal a megrendelést tartalmazó csomag státusza bármikor megtekinthető a GLS Hungary csomagkövetési rendszerében.
Megrendelések kezelése

A megrendelések előkészítése munkanapokon 09:00-12:00 óra között történik.

 

A Megrendelések módosítására (pl.: további termék hozzáadása, különállóan leadott megrendeléseinek összevonása, szállítási vagy fizetési mód megváltoztatása, stb.) kizárólag a fent megnevezett feldolgozási időszakon kívül van lehetőség. Azon megrendelések bármilyen módosítására, összevonására, illetve lemondására, melyek feldolgozását megkezdtük, számlázási és készlet nyilvántartási okokból nincs további lehetőség. Megrendelésétől a feldolgozás után csak az Általános Szerződési Feltételek 6-os pontja alapján állhat el.

 

Rendeléseit átlagosan 1-5 munkanap alatt teljesítjük, kivéve, ha a szállítási határidőre egyéb utalás található. Ha a megrendelés raktárhiány miatt nem teljesíthető a vállalt határidőn belül, kollegánk felveszi Önnel a kapcsolatot.

 

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy utánvételes rendelés esetén, amennyiben a csomag átvétele a Vásárló hibájából nem valósul meg (rosszul megadott postázási adatok, a csomag átvétele a GLS Hungary futárszolgálat által jelzett időpontban nem biztosított, stb.) a továbbiakban a Vásárló megrendeléseit kizárólag előre fizetéssel áll módunkban elfogadni. Ez vonatkozik mind a szállítási, mind a számlázási címekre.

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefon: +36 70/940-5446

E-mail: info@darktactical.com

Cím: Dark Tactical Kft., H- 1074 Budapest, Huszár u. 10.